Opleidingen HBO-Verpleegkunde blij met nieuw Beroepsprofiel Verpleegkundige

De opleidingen HBO-Verpleegkunde laten gezamenlijk, vanuit het Landelijk Overleg Opleidingen HBO-Verpleegkunde (LOOV) weten blij te zijn met de presentatie van de nieuwe beroepsprofielen voor de beroepen in de verpleegkunde in Nederland. Dit staat in een verklaring welke is uitgegeven op 9 maart jongstleden. De nieuwe beroepsprofielen zijn donderdag 8 maart 2012 aangeboden aan de Minister van VWS, mevrouw Schippers.

Het nieuwe Beroepsprofiel Verpleegkundige is één van de drie nieuwe beroepsprofielen die ondermeer het oude beroepsprofiel uit 1999 vervangen. Het grootste verschil met dit oude Beroepsprofiel van de Verpleegkundige (Leistra et. al, 1999) is dat het nieuwe een HBO specifiek beroepsprofiel van de verpleegkundige te noemen is. Waar in het oude beroepsprofiel onder de beroepstitel “verpleegkundige” zowel de MBO, als de HBO opgeleide zorgprofessional werden bedoeld, geldt deze beschermde beroepstitel in het huidige voorstel vanaf 2020 alleen voor de verpleegkundige met een HBO opleiding. De verpleegkundige met een MBO opleiding krijgt dan de nieuwe, eveneens beschermde beroepstitel “Zorgkundige”. Naast de beroepsprofielen van de Zorgkundige en Verpleegkundige is ook een profiel opgesteld voor de Verpleegkundig Specialist. Deze laatste betreft de zorgprofessional in de verpleegkunde met een Master opleiding.

Met de nieuwe beroepsprofielen wordt voldaan aan één van de voorwaarden om de verwarring ten aanzien van het verwachtingen patroon en daarmee de onjuiste inzet in de praktijk van zowel MBO als HBO en Master opgeleide verpleegkundigen te beëindigen.

Het LOOV omarmt het nieuwe “Beroepsprofiel Verpleegkundige” en kiest voor een actieve en gezamenlijke aanpak om te komen tot een daarvan afgeleid opleidingsprofiel en stelt zelfs dat zij mogelijkheden zien om te komen tot het ontwerp van een national transcript waarbinnen de competentiegebieden zoals gebruikt in het beroepsprofiel worden uitgewerkt in studieresultaten. Daarnaast hebben de opleidingen HBO-Verpleegkunde in hun overleg de intentie uitgesproken om dit national transcript te willen uitwerken naar een landelijk curriculum, waarmee de opleidingen onderling vergelijkbaar zijn en welke wordt aangevuld met de ‘couleur locale’ van de verschillende hogescholen en regio’s.

Het LOOV geeft aan zich bewust te zijn van de uitnodiging van de minister om, na de presentatie van de visie constructief met alle betrokkenen in gesprek te gaan over en aan de slag te gaan met de verdere uitwerking van het Beroepsprofiel Verpleegkundige en de daarbij passende verwachtingen die gesteld mogen worden aan HBO opgeleide verpleegkundigen in de praktijk. Het LOOV nodigt het werkveld van harte uit om hier in gezamenlijkheid op te trekken en in gesprek te gaan.

De door minister Schippers aangekondigde proeftuinen, waarbinnen een uitwerking op basis van de beroepsprofielen kan gaan plaatsvinden worden door het LOOV van harte ondersteund. Daarnaast dringt het LOOV sterk aan op een nieuw in te richten onderwijs adviesraad binnen V&VN verband, waarin opleiders in de verpleegkunde samenwerken en kennis uitwisselen en doorlopende leerlijnen geborgd worden.

De nieuwe beroepsprofielen en achtergrondinformatie zijn te downloaden via de website van V&VN: http://www.venvn.nl