Training; In Company of Open Inschrijving

training-werkvorm-xs

Alsook biedt trainingen via in-company en (beperkt) in een open aanbod.

In-company

Bij een in-company training komen de deelnemers (meestal) uit één organisatie. Dit heeft als voordeel dat de deelnemers gezamenlijk de training volgen en ook buiten de trainingsmomenten gemakkelijk met elkaar in contact komen. Dit heeft voordelen tijdens een trainingscyclus en zeker ook daarna omdat collega’s elkaar kunnen stimuleren en zo het effect van de training helpen versterken.

Elke training maatwerk, maar een in-company training maakt het mogelijk om de inhoud zo optimaal mogelijk af te stemmen op de situatie van de deelnemers.

Organisatorisch en kosten-technisch kan een in-company training ook veel voordelen hebben. Zo hoeven de deelnemers niet veel extra te reizen en kunnen bijkomende kosten zoals een locatie en lunch beperkt blijven. Omdat afgesproken wordt hoeveel mensen gaan deelnemen is een nauwkeurige offerte op te maken.

Inhoudelijk en organisatorisch is heel veel mogelijk bij een in-company training. Sommige onderdelen lenen zich zelfs bij uitstek voor in-company omdat de training zelf deel kan uitmaken van een implementatie traject. Met een in-company training is het mogelijk een team van professionals gelijk op te laten lopen en interventies uit te (laten) voeren die de borging ten goede komen.

Indien u belangstelling heeft voor een in-company training, bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen. U kunt uw vragen per email of telefonisch stellen of uw gegevens achterlaten zodat ik contact kan opnemen. Hier treft u de contactgegevens aan.

Open inschrijving

Een training met een open inschrijving wordt aangeboden voor individuele professionals of kleinere groepjes uit verschillende organisaties. Dit is met name interessant wanneer individuele professionals of enkele leden van een team zich willen bijscholen.

Hoewel de inhoud van de training(en) veelal vastgesteld is, wordt ook hier ingespeeld op de situatie van de deelnemers. Omdat cursisten afkomstig kunnen zijn uit heel verschillende organisaties vindt vaak veel uitwisseling van kennis en ideeën plaats.

Trainingen met een open inschrijving worden aangekondigd op de agenda (volgt) en het is mogelijk om te registreren als belangstellende. Belangstellenden krijgen als eerste een uitnodiging om zich in te schrijven voor een training en natuurlijk wordt een dergelijke training eerder gepland bij voldoende belangstelling.