Critical Appraised Topic – uniform en kruisinfecties

In de december uitgave van Nursing (2017) is het eerste “Critical Appraised Topic” (CAT) van de wijkverpleegkundigen van Thebe gepubliceerd. Deze wijkverpleegkundigen hebben een EBP-werkgroep gevormd en zijn aan de slag gegaan om de zorg voor mensen die thuiszorg ontvangen te verbeteren middels evidence-based practice.

Al in een vroeg stadium mocht ik aansluiten bij deze werkgroep als “vaste gast” en hen begeleiden bij hun EBP activiteiten. Intussen bestaat de groep uit 10 tot 14 wijkverpleegkundigen die in wisselende duo’s en trio’s vraagstukken vanuit de teams en de eigen praktijk oppakken, uitzoeken en terugrapporteren.

In het artikel in de Nursing konden we natuurlijk niet precies het gehele proces kwijt, dus naast dat artikel is ook een wat uitgebreider verslag van de zoektocht en beoordeling van de gevonden onderzoeksartikelen beschikbaar.