Tarieven

U betaalt voor een in-company training, een gastles of consultancy wat het u waard is. Op basis van uw waardering wordt een offerte of factuur opgemaakt. Neem contact op voor een gespecificeerde offerte op basis van uw wensen.

Trainingen en gastlessen

Bestaande en maatwerk trainingen kunnen worden aangeboden bij voorinschrijving of op basis van in-company training voor 10 tot 15 deelnemers.
Voor bestaande trainingen en gastlessen geldt een tarief zoals vermeld bij de inschrijving of zoals overeengekomen.

Projecten en consultancy

Projecten, consultancy en daarmee samenhangende werkzaamheden worden gefactureerd per dag (8-9 uur). Bij werkzaamheden korter dan een werkdag wordt, indien vooraf overeengekomen een uurtarief gerekend.

Reis- en andere onkosten

Reistijd wordt doorberekend indien de reistijd meer dan de helft van de aan de opdracht besteedde tijd in beslag neemt. Hierbij wordt uitgegaan van een reis per openbaar vervoer en gefactureerd op basis van de werkelijke reistijd indien deze minder is dan de reistijd per openbaar vervoer.
Per gereisde kilometer wordt 0,30 euro in rekening gebracht of de kosten van de reis per openbaar vervoer.

Alle andere onkosten, zoals verbruiksmaterialen, royalty’s voor auteursrechten van derden op gebruikte materialen worden doorberekend. Deze onkosten worden voor zover van toepassing vernoemd in een offerte.

… en verder

Voor alle activiteiten geldt dat deze exclusief eventuele onkosten zoals accommodatie en catering worden berekend. Kosten voor accommodatie, catering en andere faciliteiten worden 1:1 doorberekend.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Voor vrijwel alle bedragen en diensten geldt het hoge BTW tarief (21% per 1 oktober 2012).