Tarieven

Trainingen

Bestaande en maatwerk trainingen worden aangeboden op basis van in-company training voor 10 tot 16 deelnemers. U kunt uit gaan van een tarief van €105 per persoon, per dagdeel. Daarnaast worden reiskosten gerekend.

Gastlessen en workshops

Voor gastlessen en workshops, bijvoorbeeld als onderdeel van een congres worden afspraken op maat gemaakt. Het tarief is ondermeer afhankelijk van de benodigde voorbereiding en het karakter van de organisatie of het congres waarvoor de gastles of workshop wordt gevraagd

Voor het uitvoeren van een bestaande workshop van 60 tot 90 minuten wordt bijvoorbeeld €630 gerekend, exclusief reiskosten.

Projecten en consultancy

Projecten, consultancy en daarmee samenhangende werkzaamheden worden gefactureerd per dag (8-9 uur) á €1240. Bij werkzaamheden korter dan een werkdag wordt, tenzij vooraf anders is overeengekomen een uurtarief van €155 per uur gerekend.

Reis- en andere onkosten

Reistijd wordt doorberekend indien de reistijd meer dan de helft van de aan de opdracht besteedde tijd in beslag neemt. Hierbij wordt uitgegaan van een reis per openbaar vervoer en gefactureerd op basis van de werkelijke reistijd indien deze minder is dan de reistijd per openbaar vervoer.
Per gereisde kilometer wordt €0,45 in rekening gebracht of de werkelijke kosten van de reis per openbaar vervoer.

Alle andere onkosten, zoals verbruiksmaterialen, royalty’s voor auteursrechten van derden op gebruikte materialen worden doorberekend. Deze onkosten worden voor zover van toepassing vernoemd in een offerte.

… en verder

Voor alle activiteiten geldt dat deze exclusief eventuele onkosten zoals accommodatie en catering worden berekend. Kosten voor accommodatie, catering en andere faciliteiten worden 1:1 doorberekend.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Voor vrijwel alle bedragen en diensten geldt het hoge BTW tarief (21% per 1 oktober 2012), tenzij anders vermeld in een offerte.