Open access week 2009

OA_Week_Banner_gelb_01Een select, maar groeiend gezelschap is er van overtuigd dat kennis vrij toegankelijk hoort te zijn. In dat kader is van 19 tot 23 oktober 2009 de eerste mondiale “Open Access Week” georganiseerd. Verschillende instellingen in het onderwijs, in binnen en buitenland organiseerden activiteiten om dit gedachtengoed te verspreiden.

De zorg en verpleegkunde in het bijzonder is één van de vakgebieden waar vernieuwingen enorm veel tijd nodig hebben om voet aan de grond te krijgen. De verspreiding van best-practices en verbreiding van een meer evidence-based beroepsuitoefening worden niet in de laatste plaats gehinderd door het niet vrij beschikbaar zijn van publicaties over (wetenschappelijk) onderzoek en best practices.

Op de website www.hbo-verpleegkunde.nl en de bijbehorende wiki pagia’s worden verzamelde vrij verkrijgbare wetenschappelijke artikelen die relevant zijn voor verpleegkundigen weergegeven. De pagina’s zijn in ontwikkeling, maar er wordt aan gewerkt!