De beste kennis voor evidence-based practice?

In elke opleiding tot bachelorverpleegkundige wordt aandacht besteed aan evidence-based practice, maar waar haal je die aller beste kennis vandaan op het moment dat je bent uitgeschreven bij je onderwijsinstelling en je de toegang tot al die mooie databanken verliest? Eén van de belemmerende factoren die de ontwikkeling van een evidence-based nursing practice in de weg staan is de beperkte toegang tot wetenschappelijke kennis (). Het aanhouden van abonnementen op (online) vaktijdschriften of het raadplegen van individuele artikelen zijn een zeer kostbare aangelegenheid, waarvoor kleinere zorginstellingen en individuele verpleegkundigen meestal niet kiezen.

Open access vaktijdschriften
Natuurlijk kun je binnen je nieuwe werkplek meestal terecht in een medische bibliotheek met bijbehorende databases en online medische en verpleegkundige tijdschriften. Via het internet kun je echter ook toegang hebben tot een groeiend aantal ‘open access’ tijdschriften en websites op het gebied van verpleegkunde en aanverwante disciplines. Tijdschriften met open access zijn vaktijdschriften waarvan de inhoud door iedereen vrij te lezen is, maar waarop wel auteursrechten berusten. In plaats van de lezer van het tijdschrift betaalt bijvoorbeeld de auteur of diens opdrachtgever de kosten van het te publiceren artikel of heeft het open access tijdschrift een sponsor. Soms wordt de financiering van het tijdschrift gedragen door inkomsten uit advertenties. De kwaliteit van de inhoud van deze tijdschriften is over het algemeen erg goed of zelfs beter dan de bekende Nederlandstalige vaktijdschriften. Dit omdat deze wetenschappelijke tijdschriften gebruik maken van peer review en specifiek gericht zijn op het verspreiden van kennis uit wetenschap. Dit in tegenstelling tot reguliere vakbladen die afhankelijk zijn van de betalende abbonnee en er alles aan doen om hen te interesseren en vermaken.

Open access ambitie
Op de website van het platform voor hbo-verpleegkundigen wordt een portal ingericht met links naar zogenoemde open access uitgevers en tijdschriften. Daarnaast wordt op korte termijn begonnen met de werving van Nederlandstalig materiaal voor de periodieke uitgave van een online vaktijdschrift voor evidence-based & best practice. Dit nog vorm te geven vaktijdschrift van het platform voor bachelorverpleegkundigen zal uiteraard een open access karakter kennen.

Voor de portal met verwijzingen naar open access uitgevers en tijdschriften klik je op “online vakliteratuur” onder “portal” bovenaan de webpagina op www.hbo-verpleegkunde.nl of op deze link.

In de week van 18 tot 24 oktober 2010 wordt de Internationale Open Access week georganiseerd. Verschillende organisaties en onderwijsinstellingen in en buiten Nederland ondernemen activiteiten om de vrije beschikbaarheid van kennis uit wetenschap te stimuleren. Meer informatie tref je aan via www.OpenAccesWeek.org.