Adoptie taakspecialisatie & beroepscompetenties bachelorverpleegkundigen.

Adoptie taakspecialisatie gerelateerd aan beroepscompetenties van bachelorverpleegkundigen.

Voorblad-GelijkeKappen-2008-250Bachelorverpleegkundigen prefereren zelfstandigheid naast specialisatie bij onder bevraging op directe zorgverlening overstijgende beroepscompetenties.

SAMENVATTING

DOEL: Het beschrijven van de discrepantie tussen in opleiding verworven en in de beroepspraktijk bevraagde beroepscompetenties onder bachelorverpleegkundigen in een algemeen ziekenhuis. Tevens werd het verband tussen deze discrepantie en de adoptie van taakspecialisatie onderzocht. De resultaten uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan de vormgeving van functiedifferentiatie binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Dit onderzoek werd in 2008 uitgevoerd als afstudeeronderzoek voor de masteropleiding Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht. METHODE: In dit explorerend onderzoek werden 109 verpleegkundigen en 52 bachelorverpleegkundigen in opleiding uitgenodigd eenmalig een voorgestructureerde vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bestond uit twee vragensets, één over beroepscompetenties van bachelorverpleegkundigen en één over taakspecialisatie. Respondenten beantwoordden beide sets op een Likertschaal van respectievelijk twee maal vier en één maal zes antwoordmogelijkheden. RESULTAAT: Bachelorverpleegkundigen geven aan dat zij met name op de beroepscompetenties die de directe zorgverlening overstijgen worden onder bevraagd. De adoptie van taakspecialisatie concentreert zich nadrukkelijk op taakverrijking, maar ook op taakversmalling wordt positief gereageerd. CONCLUSIE: Met name op beroepscompetenties die de directe zorgverlening overstijgen, geven bachelorverpleegkundigen aan onderbevraagd te worden.  Bij de adoptie van taakversmalling blijkt een gelijktijdige taakverrijking wel een voorwaarde te zijn. Deze voorwaardelijkheid wordt afgeleid uit verbanden tussen enkele discrepanties en taakverrijking en correlaties tussen verworven beroepscompetenties met taakverrijking en taakversmalling.

Trefwoorden: beroepscompetenties, bachelorverpleegkundigen, adoptie, taakspecialisatie.

Lees meer in het volledige onderzoeksverslag.

Een gedachte over “Adoptie taakspecialisatie & beroepscompetenties bachelorverpleegkundigen.”

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.