Stage weblogs

Tijdens stages zijn studenten, leerlingen verpleegkunde maar ook andere aankomende zorgprofessionals gedurende een langere periode minder intensief in beeld bij de begeleidend docent. Het inzetten van sociale media is één van de middelen die door studenten zelf wordt genoemd om contacten te onderhouden met voor hen belangrijke personen in hun omgeving. Zo ook de medestudenten en docent begeleider vanuit de opleiding.

Voor een opleidingen verpleegkunde en fysiotherapie is een webbased systeem opgezet waarmee studenten onderling in groepen van vijf tot tien studenten én hun stage- of afstudeerbegeleider vanuit de opleiding contact onderhouden tijdens de stageperiode of afstudeerproject. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een weblog, waarop studenten volgens gerichte opdrachten updates en andere berichten plaatsen. Daarnaast zijn studenten zelf vrij om berichten te posten over hun belevenissen en vragen waartegen zij in hun stage zijn aangelopen.

Het systeem heeft uitgebreide mogelijkheden om de berichtgevingen en reacties van medestudenten en docent te ontsluiten. Zo wordt van elk nieuw bericht en nieuwe reactie een bericht gestuurd naar de gebruikers van het weblog. Studenten zijn hiermee bekend als zij bijvoorbeeld met Facebook of een ander sociaal netwerk ervaring hebben opgedaan.

Het systeem is beveiligd aan de kant van de opleiding. Studenten hebben, in tegenstelling tot wat bij gebruik van reguliere weblogdiensten het geval is géén taak in de afscherming van berichten of beveiliging van het weblog. Alléén de aan het weblog toegewezen studenten, de docent en de beheerder hebben toegang tot de berichten en het weblog.

Met het systeem is intussen een ruime ervaring opgedaan. Het systeem voor stageweblogs kan inonderling overleg ook beschikbaar gemaakt worden voor studenten of leerlingen van uw instelling.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact opnemen.