Adoptie taakspecialisatie & beroepscompetenties bachelorverpleegkundigen.

Adoptie taakspecialisatie gerelateerd aan beroepscompetenties van bachelorverpleegkundigen. Bachelorverpleegkundigen prefereren zelfstandigheid naast specialisatie bij onder bevraging op directe zorgverlening overstijgende beroepscompetenties. ¬†SAMENVATTING DOEL: Het beschrijven van de discrepantie tussen in opleiding verworven en in de beroepspraktijk bevraagde beroepscompetenties onder bachelorverpleegkundigen in een algemeen ziekenhuis. Tevens werd het verband tussen deze discrepantie […]