Evidence-based practice

Van zorgprofessionals zoals verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten wordt veel verwacht, zowel in de praktische uitvoering van de door hen geleverde zorg als in de verantwoording en ontwikkeling daarvan. In de beroepsprofielen van zowel de verpleegkundige als de verpleegkundig specialist (V&VN, 2012) wordt expliciet aandacht besteed aan de bekwaamheid van de professionals op het gebied van kennis en wetenschap alsmede professionaliteit en kwaliteit.

Alsook biedt trainingen voor zorgprofessionals en in het bijzonder voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten om zich (opnieuw) te bekwamen op het gebied van evidence-based practice en zorgverbetering.

Elke training is maatwerk, afgestemd op de leerwensen van de betreffende zorgprofessionals en de doelen van de instelling. Afhankelijk van voorkennis en doelstellingen kan een training worden samengesteld, variërend van één dagdeel tot meerdere dagdelen en verspreid over een langere periode.

Voorafgaand aan een training wordt meestal een aantal voorbereidingsopdrachten beschikbaar gesteld aan de deelnemers. Indien gewenst wordt ook gebruik gemaakt van een eigen online leeromgeving met cursusmateriaal, achtergrondinformatie en opdrachten. In een training komt afwisselend theorie en een aantal praktische individuele of gezamenlijke oefeningen aan bod. In enkele gevallen wordt een training afgesloten met een beroepsproduct, of wordt dat na de trainingen zelfstandig of met enige begeleiding samengesteld.

Onderwerpen

Trainingen evidence-based practice omvatten vaak een selectie van de volgende onderwerpen die respectievelijk in één of meer modules of dagdelen kunnen worden behandeld;

 • Achtergrondinformatie evidence-based practice,
 • Vraagarticulatie, PICO structuur en varianten daarop,
 • Ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een zoekstrategie,
 • Gebruik van online, wetenschappelijke databases en -bronnen,
 • Gebruik van (online) hulpmiddelen bij zoeken, schrijven en samenwerken,
 • Selecteren van (wetenschappelijke) bronnen,
 • Beoordelen van (wetenschappelijke) bronnen op methodologische kwaliteit,
 • Gebruik van hulpmiddelen bij de beoordeling van (wetenschappelijke) bronnen,
 • Beoordelen van het belang en de toepasbaarheid van de gevonden informatie,
 • Beantwoording van de oorspronkelijke vraag en het beargumenteren van het antwoord,
 • Verslaglegging en presentatie,

Evidence-based practice staat nooit op zichzelf, het doel is verbetering van de zorgverlening en het middel moet worden ingepast in logische, uitvoerbare werkwijzen. Daarnaast is de professional er nog niet met het vinden van een antwoord. Het handelen in de zorgverlening zal ook nog blijvend moeten worden veranderd, de zorgverbetering moet worden geïmplementeerd. Alsook biedt trainingen om te oefenen met verschillende werkvormen die EBP handen en voeten geven in de verpleegkundige beroepspraktijk en trainingen waarin gewerkt wordt aan effectieve implementatie van zorgverbeteringen (of één van de werkvormen).

 • Verschillende praktische werkvormen,
 • Implementatie van werkvormen voor evidence-based practice,
 • Implementatie van zorgverbeteringen,

Trainingen worden zowel in-company als met een open inschrijving aangeboden. De exacte inhoud van een in-company programma wordt afgestemd in overleg met de deelnemende professionals en (of) de aanvragende instelling of organisatie.

Het programma voor trainingen waarvoor deelnemers zich individueel kunnen inschrijven wordt bij de aankondiging van de training bekend gemaakt. Waar mogelijk wordt ook gehoor gegeven aan specifieke leerwensen van de deelnemers en het programma daarmee verrijkt.

Advies & begeleiding aan organisaties

In aanvulling op deze trainingen kan ook begeleiding en advies geboden worden aan organisaties die zorgverleners willen stimuleren tot evidence-based practice en hen verantwoording willen geven in de verbetering van de zorgverlening.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor een training of wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op via email (info@alsook.nl) of telefonisch (+316 10222362)