Simulatie Model Onderwijs en Taaklast

Het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s in het hoger onderwijs is voor inhoudsdeskundigen een heel erg leuk en interessante taak. Een heel moeilijk element hierin is echter de vraag of dat nieuwe, geweldig mooie onderwijsprogramma wel binnen de kaders van het budget blijft. Deze spreadsheet biedt ontwikkelaars zicht op de invloed van keuzes in het onderwijsprogramma op het beschikbare budget. Daarnaast kunnen managementkeuzes zoals formatiekeuze (1 : n studenten), taaklast (uren uitvoering en voorbereiding voor docenten) en de verhouding tussen overhead en onderwijs worden ingegeven en gewijzigd.

Waarom deze excel spreadsheet?

Voor het simuleren van het taaklastmodel (docentbelasting bij een bepaald lesprogramma en aantal studenten) bij een bestaand of nog niet draaiend lesprogramma. Daarnaast is het mogelijk om het effect van management keuzes ten aanzien van formatie en budget te simuleren.

 • Simuleer een nieuw of bestaand onderwijsprogramma, krijg zicht op de docentbelasting en studentbelasting,
 • Simuleer (wijzigingen in) een taaklastmodel,
 • Simuleer (wijzigingen in) een onderwijsprogramma,
 • Simuleer (wijzigingen in) management uitgangspunten (formatie, taaklast model, verhouding overhead-onderwijs),

Voor wie bedoeld?

Met deze spreadsheet wordt een team onderwijsontwikkelaars een instrument gegeven waarmee zij zelf kunnen ontdekken wat de invloed van bepaalde keuzes in onderwijs (werkvormen, groepsgrootte, et cetera) is op de uitvoerbaarheid binnen de kaders van het budget (docentbelasting) en studeerbaarheid (studiebelasting).

 • Onderwijs ontwikkelaars: simuleren onderwijsprogramma’s binnen gegeven budgetkaders
 • Management: simuleren wijzigingen in budgetkaders bij bestaande onderwijsprogramma’s
 • Management & ontwikkelaars: simuleren wijzigingen in onderwijsprogramma’s bij gegeven of flexibele budgetkaders

Voorbeelden van mogelijkheden

De spreadsheet bestaat uit een aantal tabbladen, met ondermeer managementinformatie (budgetten), rooster informatie per onderwijsperiode, basisinformatie (taaklast model, docent- en student belasting). Vrijwel elke regel is te verwerken in het model, waarbij er van uitgegaan wordt dat een gegeven bij wijziging maar op één logische plaats veranderd dient te moeten (kunnen) worden.

 • Cellen en tabbladen zijn beveiligd met (verschillende) wachtwoorden waardoor het niet mogelijk is om gegevens zoals formules of basisgegevens onbedoeld te veranderen
 • Budgetgegevens invoeren of kiezen
 • Lescodes, (bruto & netto) lesduur, voorbereidingstijd, docent en student belasting invoeren per lescode
 • Lesprogramma invoeren, aantallen per week, diverse groepsgroottes,
 • Toetsen invoeren, individueel of per (sub)groep inclusief DBU’s voorbereiding en correctie,
 • … (en nog veel meer)

Voordelen van dit model

 • In tegenstelling tot web based en offline software oplossingen is geen dure investering nodig. De spreadsheet is gemaakt in Microsoft Excel en desgewenst ook beschikbaar voor andere spreadsheet programma’s.
 • De spreadsheets bevatten géén honderden kolommen, waardoor het afdrukken van overzichten mogelijk is op A4 of A3 formaat.
 • Met enige kennis van Microsoft Excel is het model eenvoudig aan te passen en aan te vullen met nieuwe wensen.

Kosten

U bepaalt wat dit model in excel voor u waard is, dat is wat u betaalt.

De versie die u nu kunt downloaden is ietwat beveiligd met een datum beperking en gebruikerscode. Deze beperkingen zijn bij waardering van het model natuurlijk ook te verwijderen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van het model? Neem dan contact op met Peter Hoegen.
Voor demonstraties op locatie worden volgens vooraf overeengekomen tarieven reistijd en reiskosten in rekening gebracht.

Wilt u nu SMOeT uitproberen? Mail dan naar SMOeT@alsook.nl en ontvang een link om het bestand te downloaden. U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen en zeker niet gebruikt om reclame of andere rommel te sturen. U ontvangt dus géén herinneringen, nieuwsbrieven of andere spam wanneer u hier uw gegevens achter laat. Op basis van de herkomst van aanvragen wordt SMOeT eventueel wel aangepast om het voor veel mensen zo bruikbaar mogelijk te maken.