EBP tree model (c) 2017 Peter Hoegen

Evidence-based practice boom

Er bestaan verschillende modellen on het concept van EBP weer te geven. Na een aantal jaren een schematische weergave met blokken van links naar rechts gebruikt te hebben, ben ik eens gaan zitten voor een nieuwe weergave die van onder naar boven gelezen kan worden.

Daar waar professional en patiënt staat, kunnen ook synoniemen gelezen worden voor mensen met die betreffende rol. Ook kunnen vertegenwoordigers van beide groepen deze plaats innemen, op het moment dat bijvoorbeeld een (multidisciplinaire) richtlijn wordt vorm gegeven.

  • Gestart wordt met evidence, de ‘voeding’ vanuit drie bronnen; de patiënt (niet voor niets centraal in het midden), de professional en de wetenschap.
  • Zowel de patiënt als de professional beschikken over persoonlijke kennis en ervaring van waaruit argumenten kunnen worden geformuleerd.
  • De patiënt brengt daarnaast ook persoonlijke waarden en voorkeuren in. Voor professionals in de zorg worden de waarden en voorkeuren van die professional over het algemeen niet meegenomen, omdat hier niet uitgegaan wordt van extreme of grensoverschrijdende situaties. De geldende beroepscodes bieden uitkomst waar het gaat om waarden en voorkeuren van professionals.
  • Wetenschap levert kennis met een bepaalde (on)zekerheid over het waarheidsgehalte. Argumenten vanuit wetenschap wegen zwaar, maar de geldigheid en de toepasbaarheid in een specifieke situatie moeten worden meegenomen.
  • Alle verzamelde argumenten zijn input voor een dialoog van patiënt(en) en zorgverlener(s), die resulteert in keuzes, besluiten over de zorgverlening. In deze dialoog wordt van de zorgverlener ook verwacht dat deze de patiënt correct informeert over kennis uit wetenschap. Op die manier kan een patiënt beter geïnformeerd eigen kennis, waarden en voorkeuren inbrengen en in gezamenlijkheid met de professional afwegen, plannen en uitvoeren.
  • Wanneer het EBP proces doorlopen wordt, draagt dat bij aan zorg zoals in de kruinen van de boom wordt weergegeven. Dus, excellente, optimale en betaalbare zorg.
  • Wanneer zorg wordt verleend, wordt deze ook geëvalueerd en onderzocht. Resultaten van evaluaties en onderzoek zijn voeding (vallend blad) voor de drie bronnen aan de wortels van de EBP-boom.
EBP tree model (c) 2017 Peter Hoegen
EBP tree model (c) 2017 Peter Hoegen