Blog

20 posts

Evidence Live Poster presentation

Poster title: Evidence-based practice related self-efficacy among healthcare and social care professionals: a narrative review. https://www.researchgate.net/… All conference abstracts: http://evidencelive.org/wp-content/uploads/2018/06/POSTER-ABSTRACTS-Evidence-Live-2018-1.pdf Conference website: http://evidencelive.org/ Summary: Quality improvement through EBP has obtained a well-established position in healthcare. A lot of the professionals who are trained today become acquainted with the EBP steps. […]

Ter overname: hbo-verpleegkunde.nl

Inderdaad, het URL hbo-verpleegkunde.nl is beschikbaar voor overname. Dat wil zeggen, voor iemand die er een leuk plan mee heeft of een ander goed voorstel doet. Het URL is in september 2001 door mij geregistreerd en gebruikt voor het toenmalig “Landelijk Platform HBO-Verpleegkunde”. Uw belangstelling en voorstel kunt u kwijt […]

EBP tree model (c) 2017 Peter Hoegen

Evidence-based practice boom

Er bestaan verschillende modellen on het concept van EBP weer te geven. Na een aantal jaren een schematische weergave met blokken van links naar rechts gebruikt te hebben, ben ik eens gaan zitten voor een nieuwe weergave die van onder naar boven gelezen kan worden. Daar waar professional en patiënt […]